Hållbarhet & miljö


HÅLLBARHET & MILJÖ

Vi strävar alltid efter att förbättra och utveckla vårt sätt att jobba miljömedvetet. Våra transporter av kakel och klinker, som idag utgör vårt största sortiment, körs numera nästan uteslutande på tåg eller båt så långt det är möjligt.

Våra leverantörer på färg, möbler, tapeter mm utgörs av välkända företag som bedriver sin verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning och regler.