Bostone Grey

ArtikelnummerMåttPris
B11615x15899 kr/kvm
B16730x30775 kr/kvm
B10630x60775 kr/kvm
B10560x60889 kr/kvm
B119 (Mosaik)2,5x2,5299 kr/ark
Y1W3 (utomhusklinker)2x60x60699 kr/kvm

Bostone Grey i montermiljö